Veiligheid van persoonsgegevens bij Career Factory


Career Factory respecteert uw privacy als u gebruik maakt van onze website en/of bij ons staat ingeschreven. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de geldende privacywetgeving. Waarom heeft Career Factory een aantal gegevens van u nodig?

  • Om u te kunnen informeren omtrent een passende functie.
  • Om uw reactie op een vacature te kunnen registreren.
  • Om u op de hoogte te kunnen houden van de status van uw sollicitatie.
  • Om u op de hoogte te houden met relevant nieuws en informatie over onze organisatie.

Uw adresgegevens worden niet verstrekt aan derden, maar worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om vraagt, zoals wanneer u reageert op een vacature via onze website of zich aanmeldt op onze nieuwsbrief.

 

Privacy statement
In ons privacy statement kunt u algemene informatie lezen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en ook de gegevens van de Data Protection Officer.

 

Cookies
Op deze website maken we gebruik van cookies. Wilt u hier meer over weten, klik dan hier.

 

Klachten
Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening vlekkeloos verloopt, kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent. Dat horen we dan graag. Om te kijken of we iets kunnen rechtzetten en om te verbeteren wat er te verbeteren valt.

 

Wat kunt u doen bij een klacht?
De eerste stap bij een klacht of probleem is die te bespreken met uw eigen contactpersoon bij Career Factory. Meestal lukt het dan wel om in onderling overleg een oplossing te vinden. Misschien hebt u dit al geprobeerd of gaat uw klacht juist over uw contactpersoon. In dat geval kunt u via deze pagina contact opnemen met de locatiemanager van de desbetreffende locatie en deze wordt gemonitord door de Data Protection Officer van Staffing Associates, de moedermaatschappij van Career Factory. Uw klacht melden kan via dit formulier.

 

Persoonsgegevens
Ook is het mogelijk om uw persoonsgegevens in te zien, in sommige gevallen te laten verwijderen of over te dragen. U kunt hiervoor een verzoek indienen door dit formulier in te vullen. Hierin kunt u aangeven wat uw verzoek betreft en dient u uw adresgegevens en of contactgegevens toe te voegen. Alvorens wij kunnen ingaan op uw verzoek zal de Data Protection Officer (of diens vervanger) uw identiteit vaststellen.

 

Datalek
Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden. Dat kan via dit formulier.